BørneIntra v2.19

Dagtilbud Hovedgård

Ørridslevvej 128732 Hovedgård

Tlf.: 76293360

Opslagstavle

Dato   
   
 • Opslagstavleikon

  Åbningstider

  Vildrosen:

  Mandag til fredag kl. 6.00-17.00

   

  Naturbørnehaven:

  Mandag til fredag kl. 6.15 - 17.00

   

  11-10-2016 - 16-10-2020
 • Opslagstavleikon
  Vildrosen:  
  Kontor - telefontid 8-12 76 29 33 60 el 29 31 46 30
  Roden 29 31 46 38
  Knoppen 29 31 46 66
  Blomsten - Vuggestue 29 31 46 80
     
  Natur:  
   

  76 29 19 21/ 51 83 60 37

  Turtelefon - Natur 51 83 60 38
     
  Ledelse:  
  Leder Jonas Borgsmidt 60 22 21 00
     
  22-05-2013 - 27-05-2021