BørneIntra v2.15

Dagtilbud Gedved

 

Dagtilbud Gedved består af Børnehuset Livstræet der er normeret til 85 børnehavebørn i alderen fra 3-6 år og 26 vuggestuebørn i alderen fra 0-3 år. Derudover Dagplejen i Gedved.


Børnehuset Livstræet er opdelt i 6 afdelinger - Roden - Stammen - Kvisten & Storkereden (Vuggestuegruppen- Blå og Grøn gruppe)
Vi har også mulighed for at bruge den gamle spejderhytte bagved ældreboligerne i Gedved Gamle rådhus som udflugtsmål.

Dagplejen Gedved: Dagplejerne er ansat i eget hjem. I Gedved er der 5 dagplejere. to gange  om måneden er der planlagt heldagslegestue, hvor børnene afleveres og hentes i heldagslegestuen som afholdes i vores Spejderhytte. Dagplejerne kommer en gang om ugen på skift i Børnehuset  Livstræet, hvor børnene møder børnehavens børn og voksne.
 

Sidst ændret d. 13-03-2017